Home Blue

Shri Sarvottam Stotra…

.

*
.
* Chaand – Aarya *

 • .1… Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti Nigam prati pandhyam yt-tachundhm saakruti staumi….

* Chhand – Anushtup *

 • 2… Kalikaal tamashchan dhrasti tavadvi dhushampi, Sampratya vishyastasya mahatmayam samabhud bhuvi…
 • 3… Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurtm Hari: Vanya yada tada syasyan pradurbhutam chaakar hi…
 • 4… Tadukatmapi durbodham subodham syadhytha tatha, Tannamaashtottar shatanm pravkshyamykhilad hrut…
 • 5… Rishiragni kumarstu naamnam chhando jagatyasau , Shri Krishnasyam Devta cha, bijam karurikah Prabhu….
 • 6… Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane, Krishnadharamrataswad sidhiratra na sansheyh….
 • 7… Anandah Parmanandah, Shri Krishna swayam krapanidhihi, Daivoddhar prayatnatma smrutimatrartinashanah…
 • 8… Shri Bhagvad gudhaarth prakashan parayaanh, Saakaar brahmhvaadek sthapko vedparagah…
 • 9… Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskrut, Bhaktimargabaj maartand stri shudradhyud dhrutikshum..
 • 10… Angikrutyaiv Gopish vallabhikrut manavah, Angikrutou samaryado mahakarruniko vibhuh..
 • 11… Adeydan dhaksh shch mahodaarcharitravaan, Prakurtanukruti vyaj mohita sur manushah….
 • 12… Vaishvanro Vallabhbhakhyah , sadrupo hitkrut staam, Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadah …
 • 13… Sarvalakhshasampanh Shri Krishna gyan-do Guruhu, Svanandantudilah Padma dalaayat vilochanah…
 • 14… Kripadrag vrashti sanhrast daasdaasipriyah patihi, Roshdrakpaat samplusht bhaktdweet bhaktsevitah…
 • 15…. Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhamghri saroruhah, Ugrapratapo vaaksidhu puritashesh sevakah….
 • 16…. Shri Bhagvatpiyush samudramathankshamah, Tatsaarbhutaraas stri bhavpurit vigrahah…
 • 17…. Saannidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad…..
 • 18…. Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak….
 • 19…. Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar….
 • 20…. Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak….
 • 21… Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka…
 • 22… Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah….
 • 23…. Pativratapati paar laukikehidhaankrute Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya…
 • 24…. Upasnadi margati mughadmohnivarak Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute…
 • 25… Prathaksharanmargopdeshta ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jast lilarassupurit…
 • 26…. Tatkaathashipathchitasatdh vismrataanyo vrajpriya Priyavrajstiti pushti lilakarta raha priya…..
 • 27…. Bhaktechapurak Sarvaagyaatliloti mohan Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan….
 • 28…. Savyashogaansanharshtha rdeyyanmbhojvishtar Yash piyushlahri plavitaanyaras par…
 • 29…. Lilamratrasaardhrardhri krutakhil sharirbruteh Govardhanstitatyutsaahsa tlilaprempurit….
 • 30…. Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvarg visharadah Satyapratigya strigudatito nayvisharad….
 • 31….. Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak….
 • 32… Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet Trilokibhushan bhumi bhagyan sahajsunder….
 • 33…. Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan Ityanandnide proktam naamna mashtotaram shatam….
 • 34…. Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam….
 • 35…. Tad prapto Vratha Moksha satdapto Tadagataarthta Ataha Sarvotam Stotram japyam Krishnarasaarthibi….

..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..

This entry was posted in Stotra - નિત્ય નિયમ પાઠ. Bookmark the permalink.

bottom musical line

12 Responses to Shri Sarvottam Stotra…

 1. Kadakias says:

  This is good and can hear also.
  Picture is also good.

  Love you

  Neela

 2. Bhupesh says:

  Bhupesh Patani :

  It is writen as
  ..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..

  It should be
  Iti Shrimad Agni Kumar ………..

 3. Bhupesh says:

  Bhupesh Patani:

  Thanks for your efforts but Vithaldas Mevavala was of the opinion that there are 108 Names of Shri Mahaprabhuji in Sarvottam Stotra and we should not break the names & follow the Chhand. It would have been better if you would have seperated the Sandhi. Because Name is Important than anything else.

 4. Beautifull design
  Thanks, webmaster.

 5. Nice site
  Thanks, webmaster.

 6. sheela punjabi says:

  JAI SHRI KRISHNA TO ALL VASHANAVS.

 7. Dharati says:

  This is really very good .
  i can teach my 7 year old son all stotra in correct way.
  My son SHLOK is one with SHRI SHRI SHRINATHJI
  He is in grade 3in INDIAN HIGH SCHOOL DUBAI
  GOD BLESS EVERY ONE WHO HAS HELPED TO MAKE THIS THINGS .
  Jayshrikrishna

  Dharati

 8. Narendra Patel says:

  Mind blowing

 9. jayshree says:

  Can we get mp3 download for Shree Yamunaji stuti and Sarvotam Stotra ? I want to teach my daughter(5 years old). She momorize by listening. I really like this website.

  Jay shree krishna
  thanks
  Jayshree

 10. mina baskar says:

  જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વે ને સર્વોત્તમ સ્ત્રોત્ર નો ગુજરાતી અનુવાદ અર્થ સાથે એક બૂક માં થી લખાવવાનો મારો પ્રયાસ છે જો તમે જ તે બહાર પાડો તો ખુબ જ આંનદ થશે ને જાણવાંનું મળશે

 11. Hare Krishna – You’re website has already produced fulfillment to my core. Shout the praises connected with Lord Krishna.

 12. Mayank Parekh says:

  Jai Shree Krishna,

  Would it possible to get shree sarvottam strota in gujarati.

  Thanks in advance.

  Mayank

Type a word in English and press SPACE to transliterate. Press CTRL+G to switch between English and Gujarati.

Thanks for supporting & encouraging me with your precious comments.

bottom musical line

Facebook Comments

comments

Leave a Reply to Mayank Parekh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *