Monthly Archives: April 2013

જીવન…

આ જીવન આપણે પરમાત્મા પાસે માગ્યું ન હતું, તે આપણને પરમાત્મા તરફથી પ્રસાદરૂપે મળેલું છે… Continue reading

Other post
Posted in અન્ય રચના | 1 Comment

VenuNa Naadma…

જેમાં સુંદર મજાના શબ્દો અને પંખીઓના કલરવ સાથે બંસરી, મંજીરા, સિતાર, તબલાનો સુંદર સમન્વય કર્યો છે.. Continue reading

Other post
Posted in Bhajan - ભજન, Others | 2 Comments

હસ્તાક્ષર…

વતનની યાદ એક જ ફૂંક મારી, કલ્પના રૂપી બંસરી વગાડીને વતનનાં અનેક દ્રશ્યોને સજીવન કરી દે..!!.. Continue reading

Other post
Posted in અન્ય રચના | Leave a comment