Daily Archives: August 31, 2011

ઋણાનુબંધ…

જીવનમાં ના જાણે, ક્યારે, કઈ ઘડીએ, કોની જોડે, ક્યા જન્મનું, કયું ઋણાનુબંધ નીકળી આવે છે, કંઈ જ ખબર નથી પડતી, ને આ જ તો જીવનની મોટી અજાયબી છે …!!! ***

Other post
Posted in ઝાકળબિંદુઓ * સ્વ-રચિત | 3 Comments