home-purple

વીણેલા મોતી…

પળ, વિપળ, ઘડીઓ,પ્રહર વિત્યે જતાં,
આમ દિવસો,માસ,વરસો પણ જતાં…
આજનાં દિવસે જરા જોઇ લીએ,
શું જીવનનાં ધ્યેયને પામ્યાં છીએ?

-જયંત જી. ગાંધી.

This entry was posted in વીણેલા મોતી. Bookmark the permalink.

bottom musical line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *